Zarząd

Prezes: Jerzy Pałkowski
Wiceprezes: Antoni Węgrzyn
Sekretarz, skarbnik: Łukasz Gicala

Mateusz Gawroński
Mateusz Wąsik
Damian Niedziałek
Monika Piórkowska
Ryszard Czachór
Stanisław Gąsiorek
Komisja rewizyjna:
Bogdan Pałkowski
Aleksander Zwierniak
Radosław Wojtaszek

(5 głosów)